KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Bảng giá dịch vụ Email
 • PRO EH01
  59,000
  vnđ/tháng
  3
  Số lượng Email
  150 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH02
  100,000
  vnđ/tháng
  10
  Số lượng Email
  300 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH03
  293,000
  vnđ/tháng
  15
  Số lượng Email
  1,500 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH04
  459,000
  vnđ/tháng
  35
  Số lượng Email
  3,500 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH05
  667,000
  vnđ/tháng
  50
  Số lượng Email
  5,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH06
  710,000
  vnđ/tháng
  70
  Số lượng Email
  7,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH07
  730,000
  vnđ/tháng
  150
  Số lượng Email
  15,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH08
  960,000
  vnđ/tháng
  250
  Số lượng Email
  25,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động