KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Bảng giá dịch vụ Email

BITS là đại lý chính thức về Email Server của Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

 • PRO EH01
  59,000
  vnđ/tháng
  3
  Số lượng Email
  150 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH02
  100,000
  vnđ/tháng
  10
  Số lượng Email
  300 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH03
  293,000
  vnđ/tháng
  15
  Số lượng Email
  1,500 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH04
  459,000
  vnđ/tháng
  35
  Số lượng Email
  3,500 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH05
  667,000
  vnđ/tháng
  50
  Số lượng Email
  5,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH06
  710,000
  vnđ/tháng
  70
  Số lượng Email
  7,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH07
  730,000
  vnđ/tháng
  150
  Số lượng Email
  15,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
 • PRO EH08
  960,000
  vnđ/tháng
  250
  Số lượng Email
  25,000 MB
  Dung lượng
  Tên miền phụ
  Webmail
  Anti Spam, Virus
  DomainKeys / DKIM
  Sender Policy Framewrok
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động