KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Tính năng Web Hosting
Window
Linux
Email
 • POP3/SMTP
 • Webmail
 • Duyệt Webmail bằng di động
 • Email Forward
  Bằng số lượng hộp thư POP3
 • Email Alias
  Bằng số lượng hộp thư POP3
 • Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời email gửi đến)
 • Catch-All Email Address
 • Chống Virus và Spam
 • Send ID (SPF)
Database
 • MS Access
 • Microsoft SQL Server
  2005 SP2-SP4. 2008 SP2
 • MySQL
  Phiên bản 5.x
 • Dung lượng của mỗi Database
  Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng của gói dịch vụ
 • Truy cập Database từ xa
 • Backup/Restore
Domain
 • Truy cập website không cần "www"
 • Cho phép truy cập bằng domain đăng kí ở nơi khác
Ngôn ngữ lập trình
 • ASP Classic
 • ASP.NET 1.1
  (Chỉ trên Window 2003)
 • ASP.NET 2.x / 3.x / 4.x
 • ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Sliverlight
 • PHP5
 • Perl
 • Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ
  Do có rất nhiều hỗ trợ, vui lòng gọi 08.66 80 30 52
Tính năng khác
 • Web Control Panel
  Plesk
  cPanel
 • File Manager
 • Truy cập qua FTP
 • Web Statitics
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
 • Tải về Log của Web Server theo yêu cầu
 • Có thể cài đặt SSL
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động