KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Bảng giá Linux Hosting
 • LA
  32,000
  vnđ/tháng
  300 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  0
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • LB
  55,000
  vnđ/tháng
  600 MB
  Dung lượng
  15 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  2
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  2
  My SQL
 • LC
  70,000
  vnđ/tháng
  800 MB
  Dung lượng
  20 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  4
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  3
  My SQL
 • LD
  120,000
  vnđ/tháng
  1,000 MB
  Dung lượng
  30 GB
  Băng thông
  8
  Địa chỉ Email
  5
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  5
  My SQL
 • LE
  175,000
  vnđ/tháng
  1,500 MB
  Dung lượng
  48 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  7
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  7
  My SQL
 • LF
  235,000
  vnđ/tháng
  2,000 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  8
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  10
  My SQL
 • LG
  340,000
  vnđ/tháng
  3,000 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  10
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  10
  My SQL
 • LH
  570,000
  vnđ/tháng
  7,500 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  15
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  15
  My SQL
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động