KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Bảng giá Window Hosting
 • WA
  32,000
  vnđ/tháng
  300 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  0
  Addon Domain
  3
  Sub Domain
  3
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  0
  My SQL
 • WB
  56,000
  vnđ/tháng
  600 MB
  Dung lượng
  15 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  0
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  1
  MS SQL Server
  0
  My SQL
 • WC
  78,000
  vnđ/tháng
  800 MB
  Dung lượng
  30 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  1
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  0
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • WD
  105,000
  vnđ/tháng
  1,000 MB
  Dung lượng
  50 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  2
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  7
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • WE
  140,000
  vnđ/tháng
  1,500 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  2
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  10
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • WF
  235,000
  vnđ/tháng
  3,000 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  3
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  9
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • WG
  350,000
  vnđ/tháng
  6,000 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ Email
  4
  Addon Domain
  3
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  11
  MS SQL Server
  1
  My SQL
 • WH
  500,000
  vnđ/tháng
  8,000 MB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  10
  Địa chỉ Email
  5
  Addon Domain
  Unlimited
  Sub Domain
  Unlimited
  Park Domain
  15
  MS SQL Server
  1
  My SQL
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động