KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Cloud VPS
 • Cloud VPS A
  CPU
  1 Core
  RAM
  512 MB
  HDD
  40 GB
  1 Public IP
  Off 10% CPanel
  Intel® Xeon® Processor X5650 2.7Ghz
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Miễn Phí
  3
  Tháng
  : 550,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 540,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 530,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 520,000 vnđ/tháng
 • Cloud VPS B
  CPU
  1 Core
  RAM
  512 MB
  HDD
  80 GB
  1 Public IP
  Off 10% CPanel
  Intel® Xeon® Processor X5650 2.7Ghz
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Miễn Phí
  3
  Tháng
  : 900,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 890,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 880,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 870,000 vnđ/tháng
 • Cloud VPS C
  CPU
  1 Core
  RAM
  512 MB
  HDD
  120 GB
  1 Public IP
  Off 10% CPanel
  Intel® Xeon® Processor X5650 2.7Ghz
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Miễn Phí
  0
  Tháng
  : 1,450,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 1,410,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 1,350,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 1,250,000 vnđ/tháng
 • Cloud VPS D
  CPU
  1 Core
  RAM
  512 MB
  HDD
  200 GB
  1 Public IP
  Off 10% CPanel
  Intel® Xeon® Processor X5650 2.7Ghz
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Miễn Phí
  3
  Tháng
  : 1,990,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 1,890,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 1,750,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 1,500,000 vnđ/tháng
Dịch vụ cộng thêm
 • Thêm 30 GB dung lượng
  (300,000 vnđ/tháng)
 • Thêm 8GB RAM
  (250,000 vnđ/tháng)
 • Thêm 1 Core CPU
  (250,000 vnđ/tháng)
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động