KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Dedicated Server
 • Dedicated Server 1
  CPU
  1
  RAM
  512
  HDD
  15
  1 Public IP
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Free
  3
  Tháng
  : 180,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 170,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 160,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 150,000 vnđ/tháng
 • Dedicated Server 2
  CPU
  2
  RAM
  1
  HDD
  25
  1 Public IP
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Free
  3
  Tháng
  : 230,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 220,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 200,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 150,000 vnđ/tháng
 • Dedicated Server 3
  CPU
  5
  RAM
  32
  HDD
  5000
  2 Public IP
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Free
  3
  Tháng
  : 500,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 480,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 450,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 400,000 vnđ/tháng
 • Dedicated Server 4
  CPU
  5
  RAM
  64
  HDD
  0
  5 Public IP
  Bandwidth
  Không giới hạn
  Phí khởi tạo
  Free
  3
  Tháng
  : 990,000 vnđ/tháng
  6
  Tháng
  : 950,000 vnđ/tháng
  12
  Tháng
  : 900,000 vnđ/tháng
  24
  Tháng
  : 850,000 vnđ/tháng
Dịch vụ cộng thêm
 • Thêm 100GB dung lượng
  (100,000 vnđ/tháng)
 • Thêm 4GB RAM
  (150,000 vnđ/tháng)
 • Thêm 3 Core CPU
  (250,000 vnđ/tháng)
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động