KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
 • Cloud Server
 • Cloud VPS
 • Dedicated Server
Tính năng và cấu hình
 • Tính Sẵn Sàng
  Rất cao
  Rất cao
  Rất cao
 • Hiệu Năng
 • Truy Cập Từ Xa
  Auto KVM, RDP/SSH
  Auto KVM, RDP/SSH
  Auto KVM, RDP/SSH
 • Control Panel
  Stop, Start, Reload, Install OS
  Stop, Start, Reload, Install OS
 • Khả Năng Nâng Cấp
  Phút
  Phút
  Từ 4 - 48 giờ
 • Khả Năng Ứng Cứu
  Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
  Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
 • Nâng Cấp OS
  Tự động
  Tự động
 • Hệ Thống Lưu Trữ
  SSD Enterprise
  SSD Enterprise
 • Hệ Thống Lưu Đệm SSD(Cache)
  Chung với Web Hosting
  Tùy theo Gói dịch vụ
  Không giới hạn
 • CPU
  Intel Xeon VT-x từ 8-16 Cores
  Intel Xeon VT-x từ 2-8 Cores
  Tùy chọn
 • RAM
  Từ 8-32 GB
  Từ 1-8 GB
  Tùy chọn
 • HDD
  Tối đa 240 GB / Drive
  Tối đa 120 GB / Drive
  Tùy chọn
 • Hệ Thống Network
  Kết nối 1000 Mbps
  Kết nối 1000 Mbps
  Kết nối 100 Mbps
 • Private IP
  01 Private Network 1000 Mbps
  01 Private Network 1000 Mbps
 • Public IP
  01 Public IP + Addon
  I01 Public IP
  01 Public IP + Addon
 • Công Nghệ Ảo Hóa
  CT hoặc VM
  CT hoặc VM
 • Sao Lưu Dữ Liệu
  Chủ động thao tác
  Chủ động thao tác
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động