KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Tùy chỉnh cấu hình máy chủ
Window
Linux
100GB Disk
4GB RAM
8 Virtual Processor
1 IP
300GB Bandwidth
Phí dịch vụ hàng tháng
500.000 VNĐ
Thanh toán kỳ hạn
1 mo
3 mo
6 mo
1 yr
2 yr
3 yr
Tổng cộng 1.500.000 VNĐ
Mã giảm giá
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động