KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Mail Hosting , Mail Plus và Email Server Riêng khác biệt ra sao?

Email Hosting là Email sử dụng chung với hosting có cài sẵn Email. Email Plus là Email của hệ thống chỉ cài đặt sử dụng trong mục đích gửi và nhận Email.

Email Server Riêng thừa hưởng mọi tính năng của Email Hosting & Mail Plus. Server của bạn sẽ chạy trên môi trường Cloud, tài nguyên được đảm bảo cho mọi giao dịch về Email mà bạn không cần quan tâm hay thắc mắc về cấu hình máy chủ là gì.

Với Email Server Riêng, bạn có thể dùng thêm 5 tên miền phụ với danh sách người dùng riêng cho mỗi tên miền. Chúng tôi có thể cài đặt cho bạn những chính sách riêng về bảo mật, sao lưu, các bộ lọc hay định tuyến email... những việc này đối với Email Hosting dùng chung là không thể được.

Bạn có thể Vào đây để xem chi tiết hơn.

Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động