KD Hồ Chí Minh
089 890 1268
Hỗ trợ khách hàng
089 890 1268
Bảng giá tên miền
 • Tên miền
 • Loại
 • Phí khởi tạo
 • Phí duy trì
 • Chuyển về BITS
 • Đăng ký
 • .com.vn
  Việt Nam
  350,000 vnđ
  350,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .vn
  Việt Nam
  350,000 vnđ
  480,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .net.vn Sale 10 %
  Việt Nam
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .biz.vn Sale 5 %
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .gov.vn Sale 10 %
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .edu.vn
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .pro.vn
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .init.vn Sale 10 %
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .ac.vn
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .info.vn
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .health.vn
  Việt Nam
  200,000 vnđ
  200,000 vnđ
  Free
 • .name.vn
  Việt Nam
  30,000 vnđ
  30,000 vnđ
  Free
 • .com
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .net Sale 10 %
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .org
  Quốc tế
  Free
  250,000 vnđ
  250,000 vnđ
 • .us
  Quốc tế
  Free
  300,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .info
  Quốc tế
  Free
  275,000 vnđ
  100,000 vnđ
 • .biz Sale 10 %
  Quốc tế
  Free
  290,000 vnđ
  240,000 vnđ
 • .cc Sale 10 %
  Quốc tế
  Free
  800,000 vnđ
  640,000 vnđ
 • .in
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  250,000 vnđ
 • .mobi
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .eu
  Việt Nam
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .asia
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .me
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .name
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .tel
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
 • .tv
  Quốc tế
  Free
  350,000 vnđ
  200,000 vnđ
Đang tải nội dung...
 • Dịch vụ
 • Bộ phận
 • Topic
 • Tên của bạn
 • Email
 • Nội dung
 • Ngày
 • Hành động